equal pay essay research papers on obesity phd research proposal marketing compare and contrast essay for high school students re writing services phd research proposal in criminology

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN
Klasa: 021-04/05-01/94
Urbroj: 2163/1-01/8-05-1
Pazin, 7. srpnja 2005.  

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije   

S A Z I V A M
1. sjednicu Poglavarstva Istarske županije 

za ponedjeljak, 4. srpnja 2005. godine
nakon sjednice Županijske skupštine
Istarske županije u prostorima
Spomen doma u Pazinu  

Za sjednicu predlažem slijedeći  

D N E V N I  R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 105. sjednice Poglavarstva Istarske županije, 

2. 

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje radova na sanaciji krova OŠ Čepić,
b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,
c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za vršenje stručnog nadzora nad dogradnjom zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,
d) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sportske dvorane PŠ Vižinada,
e) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju krova OŠ Žminj,
f) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu tehničko-ponudbene dokumentacije za rekonstrukciju-dogradnju Tehničke škole Pula,
g) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za vršenje nadzora nad izgradnjom sportske dvorane Gimnazije Pula,
h) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponuditelja za rekonstrukciju sportske dvorane Gimnazije Pula,
i) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju elektroinstalacija SŠ Zvane Črnja Rovinj. 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.    

 

Župan Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.