academic writing services uk topics to write an argumentative essay on eng essay writing write my papers statistics papers writing service research paper on eating disorders and the media os mapzone homework help

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/05-01/56

Urbroj: 2163/1-01/4-05-1

Pazin, 4. travnja 2005.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA HDZ-a i HIP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba stranaka HDZ-a i HIP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika stranaka HDZ-a i HIP-a Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za srijedu, 6. travnja 2005. godine

s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3

 

prije 47. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba HDZ-a i HIP-a

Marčelo Marić, v.r.