where to buy dissertation my help writing marriage vows research paper websites thesis make or buy geometry homework help circles

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/05-01/42

Urbroj: 2163/1-01/4-05-1

Pazin, 10. ožujka 2005.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA HDZ-a i HIP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba stranaka HDZ-a i HIP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika stranaka HDZ-a i HIP-a Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za ponedjeljak, 21. ožujka 2005. godine

s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 1

 

prije 45. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba HDZ-a i HIP-a

Marčelo Marić, v.r.