essay on educational goals essays on dealing with emotional behavioural difficulties writing help podcast business work plan college essay admissions

Nadopuna dnevnog reda

Na samoj sjednici dnevni red je dopunjen slijedećim točkama:

 

2. Odluka o proglašenju počasnog građanina Istarske županije

 

36.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu zavjesa za uređenje zgrade Dršćevka 3, Pazin,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog namještaja za uređenje zgrade Dršćevka 3, Pazin,

 

37. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju raspodjele sredstava kapitalne potpore jedinicama lokalne samouprave Istarske županije za 2005. godinu,

 

38. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije.