valentine writing paper buying thesis online creative writing ideas for high school www primary homework help programming homework help how to write phd acknowledgements professional writing diploma dissertation abstracts literature free business plan template uk small business

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/04-01/24

Urbroj: 2163/1-01/4-05-1

Pazin, 7. veljače 2005.

 

ČLANOVIMA KLUBA ISTARSKOG DEMOKRATSKOG SABORA

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba IDS-a

 

 

Sazivam Klub Istarskog Demokratskog Sabora vijećnika Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za ponedjeljak, 21. veljače 2005. godine

s početkom u 17,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

prije 44. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

Predsjednik Kluba IDS-a

Boris Miletić, v.r.