business plan what to include dissertation philosophie travail bonheur phd thesis proposal in management research papers yellow wallpaper essay vintage world writer loan officer business plan professional writer services business plan workbook homework helpers physics revised

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/05-01/22

Urbroj: 2163/1-01/8-05-1

Pazin, 04. veljače 2005.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

96. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 08. veljače 2005. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije

u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 

1. Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije u svrhu usklađenja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora,

 

2.

2.1 Nacrt Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije,

2.2 Nacrt Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije,

 

3.Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Istarskoj županiji za 2005. godinu,

 

4. Prijedlog Odluke o planu nabave upravnih odjela i stručnih službi Istarske županije u proračunskoj 2005. godini,

 

5. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Vijeća nacionalnih manjina Istarske županije,

 

6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prestanku koncesija na pomorskom dobru,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti u marini Funtana,

 

8. Nacrt Odluke za čistu sječu šume za izgradnju gravitacijskog cjevovoda Valtura-Medulin,

 

9.

9.1. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – dogradnja zgrade OŠ Vladimir Nazor Potpićan,

9.2. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – dogradnja zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,

9.3. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – izgradnja sportske dvorane Područne škole Vižinada,

9.4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – sanacija krova Srednje škole Mate Blažine u Labinu,

9.5. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – dogradnja zgrade Strukovne škole Eugen Kumičić u Rovinju,

9.6. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – izgradnja sportske dvorane Gimnazije Pula,

9.7. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – rekonstrukcija elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj,

9.8. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – uređenje školske radionice Gospodarske škole Buje,

9.9. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – sanacija krova i podova OŠ Vladimir Gortan Žminj,

9.10. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – sanacija krova i fasade Srednje škole Buzet,

9.11. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave – opreme za Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula,

9.12. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge stručnog nadzora nad dogradnjom zgrade OŠ Vladimir Nazor Potpićan,

9.13. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za dogradnju zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,

9.14. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad dogradnjom zgrade OŠ Vazmoslava Gržalje Buzet,

9.15. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad izgradnjom sportske dvorane Područje škole Vižinada,

9.16. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad sanacijom krova SŠ Mate Blažine u Labinu,

9.17. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad dogradnjom SŠ Eugen Kumičić Rovinj,

9.18. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge nadzora nad izgradnjom sportske dvorane Gimnazije Pula,

9.19. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge ispitivanja terena i revizije dokumentacije za izgradnju dvorane Gimnazije Pula,

9.20. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu izrade projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim ulaganjem u OŠ 2005. godine,

9.21. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu izrade projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora nad investicijskim ulaganjima u srednje škole i učeničke domove Istarske županije u 2005. godini,

9.22. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na izradi fasadnih stjenki OŠ Vodnjan,

9.23. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji poda i elektroinstalacija PŠ Livade,

9.24. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji krova OŠ Svetvinčenat,

9.25. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji elektroinstalacija OŠ Marčana,

9.26. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji krova OŠ Čepić,

9.27. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji grijanja OŠ Mate Balota Buje,

9.28. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova napodova OŠ Ivana Batelića Raša,

9.29. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na zamjeni prozora OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina,

9.30. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji sanitarija OŠ Fažana,

9.31. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na zamjeni prozora TOŠ Novigrad i OŠ Rivarela Novigrad,

9.32. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji sportske dvorane OŠ i SŠ Buzet,

9.33. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji sportske dvorane i sanitarija Gimnazije Pula,

9.34. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji elektroinstalacija SŠ Zvane Črnje Rovinj,

9.35. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji podova Tehničke škole Pula,

9.36. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za ustupanje radova na sanaciji sanitarija i centralnog grijanja Učeničkog doma Pula,

9.37. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu opreme za potrebe OŠ Vladimir Nazor Potpićan,

9.38. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu opreme za potrebe PŠ Vižinada,

9.39. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu opreme za potrebe OŠ Vazmoslava Gržalja Buzet,

9.40. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluga ispitivanja terena i revizije projektne dokumentacije za SŠ Eugena Kumičića Rovinj,

9.41. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade tehničko-ponudbene dokumentacije za Tehničku školu Pula,

9.42. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za nabavu usluge izrade idejne tehničke dokumentacije za izgradnju sportske dvorane Gimnazije Jurja Dobrile Pazin.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.