should i do my english homework order an essay online uk personal statement word limit all but dissertation abd help essay help site apa review of literature communication strengths help on media coursework

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/93

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 29. listopada 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

90. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 2. studenoga 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 89. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2004. godine,

 

3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije za javnu raspravu,

 

4. Prijedlog Zaključka o kapitalnim potporama u općinama Grožnjan, Lanišće, Oprtalj, Lupoglav, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Sveti Petar u Šumi,

 

5.

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarski domovi zdravlja o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Pazinu,9

b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarski domovi zdravlja o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Novigradu,

 

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu Stručna službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije,

 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje službenika Stručnog suradnika – prevoditelja za talijanski jezik,

 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zapošljavanje vježbenika u Stručnu službu za poslove Skupštine i Poglavarstva,

 

9. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za održavanje županijske brodske linije ŤISTRA 1ť na relaciji Rovinj-Poreč-Novigrad-Umag,

 

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja računalne opreme,

 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave za nabavku opreme i namještaja za zgradu Dršćevka 3.

 

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.