essay help for college application movies in essays chinese character writing paper essay on fahrenheit 451 for writers of term papers theses best buy paper mario sticker star

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/04-01/90

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 5. listopada 2004.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA HDZ-a i HIP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba stranaka HDZ-a i HIP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika stranaka HDZ-a i HIP-a Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za ponedjeljak, 18. listopada 2004. godine

s početkom u 17,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 1

 

prije 41. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba HDZ-a i HIP-a

Marčelo Marić, v.r.