buy resume for writing much turn in your homework primary homework help co uk write college research papers watermarking phd thesis overcoming obstacles the destructors help on dissertation venture capital dissertation introduction examples

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/04-01/89

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 5. listopada 2004.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba SDP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika SDP-a Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za ponedjeljak, 18. listopada 2004. godine

s početkom u 17,00 sati

u maloj sali za sastanke Spomen doma u Pazinu

 

prije 41. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba SDP-a

Anton Peruško, v.r.