online essay help master thesis neural networks essay about my pet dog cover letter service uk hypothesis research paper essay on mobile phone findings and analysis dissertation example

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

             ŽUPAN

Klasa: 021-04/04-01/72

Urbroj: 2163/1-01/8-04-1

Pazin, 20. kolovoza 2004.

 

 

Na temelju čl. 64. Statuta Istarske županije

 

S A Z I V A M

86. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

 

za utorak, 24. kolovoza 2004. godine u 11,00 sati

u prostorijama Istarske županije u Puli, Flanatička 29

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 85. sjednice Poglavarstva Istarske županije,

 

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u lipnju 2004. godine,

 

3. Informacija o tijeku turističke sezone (siječanj - srpanj 2004. godine),

 

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula,

 

5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u ponovljenom postupku nabave uredskog materijala za potrebe upravnih odjela i službe Istarske županije,

 

6.

a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju sanitarija OŠ Vladimir Gortan Žminj,

b) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji krova i dr. na zgradi Strukovne škole Pula,

c) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju sanitarija Gimnazije Pula,

 

7.

a) Prijedlog Odluke po prigovoru na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave za ustupanje radova na dogradnji kotlovnice Srednje škole Mate Blažina Labin,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za dogradnju kotlovnice Srednje škole Mate Blažina Labin,

 

8.

a) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave didaktičke opreme za potrebe srednjih škola Istarske županije,

b) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na sanaciji krova Osnovne škole Fažana,

c) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na rekonstrukciji krova Srednje škole Mate Blažina Labin,

d) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na sanaciji fasadnih stijenki Osnovne škole Vodnjan,

e) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave radi ustupanja radova na sanaciji krova TOŠ Novigrad,

f) Prijedlog Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave usluge plakatiranja jumbo plakata prema programu prevencije i liječenja ovisnosti,

 

 

9. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.366 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr.k.č. 1174 i 1175.

 

Napomena: Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na

                     tel. 372-101 ili 600-173 ili 600-160.                                

 

Župan Istarske županije

Ivan Jakovčić, v.r.