custom case analysis my homework.com dissertation editors in south africa negative articles on buy essay college essay dialogue dissertation help london uva housing assignment essay my life questions about homework

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 021-04/04-01/64

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 21. srpnja 2004.

 

 

ČLANOVIMA KLUBA SDP-a

 

 

Predmet: Poziv na sjednicu Kluba SDP-a

 

 

Sazivam Klub vijećnika SDP-a Županijske skupštine Istarske županije

 

 

za ponedjeljak, 2. kolovoza 2004. godine

s početkom u 16,30 sati

u maloj sali za sastanke Spomen doma u Pazinu

 

prije 38. sjednice Županijske skupštine Istarske županije, kako bi se ukratko raspravljalo o dnevnom redu.

 

 

 

Predsjednik Kluba SDP-a

Anton Peruško, v.r.