REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

Klasa: 021-04/04-01/41

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 12. svibnja 2004.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst, broj 6/03)

SAZIVAM

37. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za ponedjeljak, 31. svibnja 2004. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

1.

a) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

b) Verifikacija skraćenog zapisnika sa 36. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

 

2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

3. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Istarske županije,

 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Zaključka Poglavarstva o pokretanju postupka za otvaranje predstavništva Istarske županije u Bruxellesu,

 

5. Prijedlog Zaključka o potrebi izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,

 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Istarske županije za razdoblje 2003. - 2005.,

 

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije za 2004. godinu,

 

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana investicijskog održavanja osnovnih škola Istarske županije za 2004. godinu,

 

9. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Učka,

 

10. Prijedlog Odluke o organizaciji županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika,

 

11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2004. godini,

 

12. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2004. godini,

 

13. Prijedlog Odluke o učlanjivanju Istarske županije u Udrugu ŤHrvatska mreža zdravih gradovať (HMZG),

 

14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strukovne škole u Puli,

 

15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč,

 

16.

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije u Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan - Centro culturale polivalente Grisignana,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan - Centro culturale polivalente Grisignana,

 

17. Prijedlog Rješenja o razrješenju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli,

 

18.

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli,

b) Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Županijskog suda u Puli

 

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.