Brijuni rivijera

Projekt "Brijuni rivijera" je jedan od onih koji mogu i trebaju značajno promijeniti sadašnju sliku istarskog i hrvatskog turizma. Prepoznavši tu potrebu ujedno kao i poslovnu mogućnost Vlada Republike Hrvatske i Istarska županija izradile su materijal koji služi kao polazna osnova za realizaciju projekta te su potpisale Društveni ugovor o osnovanju društva "Brijuni rivijera". Svi do sada izrađeni materijali, prezentacije kao i donijete odluke nalaze se na www.brijunirivijera.hr.