REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Pazin, Dršćevka 1, p.p. 40

tel. 052/600-160, fax. 052/622-906

Klasa: 021-04/04-01/27

Urbroj: 2163/1-01/4-04-1

Pazin, 26. ožujka 2004.

 

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 51. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst, broj 6/03)

SAZIVAM

36. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije

 

za četvrtak, 15. travnja 2004. godine,

s početkom u 18,00 sati

u Maloj koncertnoj dvorani Spomen doma u Pazinu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Odluke o prestanku mirovanja mandata vijećnice Ines Greblo,

 

2. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 33. i 34. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,

 

3. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,

 

4.

a) Godišnji obračun Proračuna Istarske županije za 2003. godinu

b) Godišnji obračun Fonda za obnovu Istarske županije za 2003. godinu,

c) Godišnji obračun Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije za 2003. godinu,

d) Godišnji obračun Fonda za sanaciju zdravstva Istarske županije za 2003. godinu,

 

5.

a) Izvješće o radu Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Stručne službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije za 2004. godinu,

 

6.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu Istarske županije za 2004. godinu,

 

7.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2004. godinu,

 

8.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2004. godinu,

 

9.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Upravnog odjela za turizam i trgovinu Istarske županije za 2004. godinu,

 

10.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije za 2004. godinu,

 

11.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije za 2003. godinu,

b) Izvješće o radu Posebnog računa Županijskog poglavarstva "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za razdoblje 01.01.-31.12.2003. godine,

c) Program rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije za 2004. godinu,

d) Plan prihoda i rashoda Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2004. godinu,

 

12. Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2004. godinu,

 

13.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 2004. godinu,

 

14.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu Istarske županije za 2004. godinu,

 

15.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze Istarske županije za 2004. godinu,

 

16.

a) Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2003. godinu,

b) Program rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2004. godinu,

 

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Osnove plana razvitka županijskih i lokalnih cesta Istarske županije za period 2004. – 2008. godine,

 

18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite za područje Istarske županije,

 

19. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i upravu Županijske skupštine Istarske županije,

 

20. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i upravu Županijske skupštine Istarske županije

 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Istarske županije, broj 052/600-160.

 

Predsjednik Županijske skupštine

Istarske županije

Stevo Žufić, v.r.