30. sjednica - 27. srpnja 2020.

 1. Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Istarske županije 2020. (PDF), (XML)
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019. godinu (PDF), (XML)
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Istarske županije (PDF), (XML)
 6. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom s Privrednom bankom Zagreb d.d. (PDF), (XML)
 8. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o promjenama i dopunama djelatnosti Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Divšići (PDF), (XML)
 10. Odluka Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar (PDF), (XML)
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopuna Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Zvane Črnje - Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama (II) Statuta Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (PDF), (XML)
 19. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Umag – Novigrad (PDF), (XML)
 20. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj – Rovigno (PDF), (XML)
 21. Rješenje o devetim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 22. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)