29. sjednica - 22. svibnja 2020.

 1. Odluka o stavljanju mandata člana Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
 2. Rješenje o verifikaciji mandata člana/članice Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 3. Statutarna odluka o VI. Izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije (PDF), (XML)
 4. Poslovnička odluka o II. Izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu (PDF), (CSV)
 6. Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 8. Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (CSV)
 9. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 10. Izmjene Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 11.  Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (PDF), (XML)
 13. Odluka o privremenim mjerama odgode otplate zajmova dodijeljenih od strane Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (PDF), (XML)
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 15. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu (PDF), (XML)
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 17. Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Istarske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine (PDF), (XML)
 18. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2020. godinu (PDF), (XML)
 19. Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada Poreča (PDF), (XML)
 21. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2020. godinu (PDF), (XML)
 22. Zaključak o prihvaćanju I. dodatka Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju suglasnosti koncesionarki Marini Jekić za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost obiteljske (opće) medicine (PDF), (XML)
 24. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu (PDF), (XML)
 25. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2020. godinu (PDF), (XML)
 26. Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Istarske županije (PDF), (XML)
 27. Odluka o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2020. godini (PDF), (XML)
 28. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije (PDF), (XML)
 29. Rješenje o osmim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić (PDF), (XML)
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Marčana (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo Nedešćina (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Ivana Batelića – Raša (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga- Scuola elementare Torre-Abrega (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 20120./2021. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Gospodarske škole Buje Istituto  professionale Buie (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Talijanske srednje škole- Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 48. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 49. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
 50. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 51. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Mate Balote, Poreč (PDF), (XML)
 52. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 53. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie (PDF), (XML)
 54. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 55. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 56. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 57. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (PDF), (XML)
 58. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 59. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 60. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2020./2021. Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 61. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2019. godinu (PDF), (XML)
 62. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 63. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 64. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2019. godinu (PDF), (XML)

Zapisnici:

 1. Zapisnik s 29. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Zapisnik s 8. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 3. Zapisnik s 19. sjednice Komisije za izbor i imenovanja
 4. Zapisnik s 20. sjednice Odbora za financije i proračun
 5. Zapisnik s 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti
 6. Zapisnik s 18. sjednice Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo