30. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/20-01/10
URBROJ: 2163/1-01/3-20-01
Pazin, 14. srpnja 2020.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
30. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 27. srpnja 2020. godine,
s početkom u 10,00 sati u gradsko-školskoj dvorani u Pazinu,
Tugomila Ujčića 2

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Istarske županije 2020.
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2019. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Istarske županije
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom s Privrednom bankom Zagreb d.d.
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o promjenama i dopunama djelatnosti Gimnazije Pula
 11.  
  a. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Divšići
  b. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar
  c. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana
  e. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban
 12.  
  a. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin
  b. Prijedlog Statuta Srednje škole Zvane Črnje - Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno
  c. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Tehničke škole Pula
  d. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama (II) Statuta Ekonomske škole Pula
  e. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Umag – Novigrad
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj – Rovigno
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac
 16. Prijedlog Rješenja o devetim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Skupštine Istarske županije

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Napomena: U organizaciji sjednice, vodit ćemo računa o preporuci epidemiologa o udaljenosti među sudionicima uz obavezno korištenje jednokratnih maski, te prethodnu dezinfekciju ruku i prostora.

 

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.