high school math homework primary homework help co uk research proposal powerpoint example le business plan home assignment life science homework help loan officer business plan professional paper writer paper moon songwriter

30. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/20-01/10
URBROJ: 2163/1-01/3-20-01
Pazin, 14. srpnja 2020.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
30. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 27. srpnja 2020. godine,
s početkom u 10,00 sati u gradsko-školskoj dvorani u Pazinu,
Tugomila Ujčića 2

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika s 29. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Istarske županije 2020.
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2019. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Istarske županije
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom s Privrednom bankom Zagreb d.d.
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o promjenama i dopunama djelatnosti Gimnazije Pula
 11.  
  a. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Divšići
  b. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar
  c. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
  d. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana
  e. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban
 12.  
  a. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin
  b. Prijedlog Statuta Srednje škole Zvane Črnje - Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno
  c. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Tehničke škole Pula
  d. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama (II) Statuta Ekonomske škole Pula
  e. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Umag – Novigrad
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj – Rovigno
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac
 16. Prijedlog Rješenja o devetim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Skupštine Istarske županije

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Napomena: U organizaciji sjednice, vodit ćemo računa o preporuci epidemiologa o udaljenosti među sudionicima uz obavezno korištenje jednokratnih maski, te prethodnu dezinfekciju ruku i prostora.

 

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.