28. sjednica - 06. ožujka 2020.

 1. Zaključak o prihvaćanju Informacije o funkcioniranju i optimizaciji rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (PDF), (XML)
 2. Zaključak o davanju suglasnosti na zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Istarske županije za razdoblje od 2020 do 2022. godine (PDF), (XML)
 4. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj o  dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice – II. zaduženje (PDF), (XML)
 5. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Pazinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje Doma za starije osobe i centra za pružanje izvan institucijskih socijalnih usluga Pazin (PDF), (XML)
 6. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe u Labinu (PDF), (XML)
 7. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Istarskih domova zdravlja (PDF), (XML)
 8. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini (PDF), (XML)
 9. Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2020. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 10. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2020. godini (PDF), (XML)
 11. Odluka o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe za 2020. godinu (PDF), (XML)
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službeničkog suda Istarske – županije Pazin – Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana Pisino (PDF), (XML)
 13. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske – županije Pazin – Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana Pisino (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 18. Zaključak o prihvaćanju nacrta i utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj (PDF), (XML)

Zapisnici:

 1. Zapisnik s 28. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Zapisnik s 9. sjednice Odbora za gospodarstvo i turizam
 3. Zapisnik s 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti
 4. Zapisnik s 19. sjednice Odbora za financije i proračun
 5. Zapisnik sa 17. sjednice Odbra za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo