Naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine

Istarska županija počevši od  1. siječnja 2020. godine provodi postupak provođenja postupaka sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)

Navedenim Zakonom propisano je provođenje upravnog postupka utvrđivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;
izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen

Zahtjev za dostavu podataka o tome da li je podnesen zahtjev za povrat/naknadu oduzete imovine (.doc)