Stambeno zbrinjavanje

Istarska županija počevši od  1. siječnja 2020. godine provodi postupak provođenja postupaka sukladno Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ broj 106/18, 98/19).

Navedenim Zakonom provodi se upravni postupak za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za

  • obnovu/potporu
  • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na
    stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima
    se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi.

Predložak - povratnici (.doc)
Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje