26. sjednica - 18. studenog 2019.

 1. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (CSV)
 2. Odluka o izmjeni Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu (PDF), (XML)
 3. Zaključak - Proračun Istarske županije za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu – I. čitanje (PDF), (XML)
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Istarske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine (PDF), (XML)
 5. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu (PDF), (XML)
 6. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2019. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 7. Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Istarske županije za razdoblje od 2019. do 2023. godine (PDF), (XML)
 8. Odluka o usvajanju stručne podloge „Prostorno programska osnova Limskog zaljeva i Limske drage (PDF), (XML)
 9. Zaključak o donošenju Plana djelovanja Istarske županije na području prirodnih nepogoda u 2019./2020. godini - (PDF), (XML)
 10. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža na području BORIK – Poreč (PDF), (XML)
 11. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na potpisivanje ugovora o dugoročnom zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje radova izgradnje komunalne luke San Pelagio u Rovinju (PDF), (XML)
 12. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje radova rekonstrukcije i dogradnje ustanove (PDF), (XML)
 13. Odluka o financiranju kredita za radove rekonstrukcije i dogradnje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije iz sredstva za decentralizirane funkcije (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Statuta Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 15. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova trgovačkog društva VALAMAR RIVIERA d.d. Poreč (PDF), (XML)
 16. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima  i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2019. godini (PDF), (XML)
 17. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za zdravlje Istarske županije (PDF), (XML)

 Zapisnici:

 1. Zapisnik s 26. sjednice Skupštine
 2. Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti
 3. Zapisnik Komisije za izbor i imenovanja
 4. Zapisnik Antikorupcijskog povjerenstva
 5. Zapisnik Odbora za financije i proračun i Odbora za gospodarstvo i turizam
 6. Zapisnik Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo i Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina
 7. Zapisnik Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice