Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 14. do 31. listopada 2019. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019.g. (prioritetno područje – kultura)

Na temelju članka 44. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13.,16/16.,1/17., 2/17., 2/18. i 30/18.-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 19. studenoga 2019. godine donosi

O D L U K U
o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 14. do 31. listopada 2019. g.
temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih
vrijednosti u 2019. g. (prioritetno područje – kultura)

Preuzmite Odluku u pdf formatu