25. sjednica - 30. rujna 2019.

  1. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli (PDF), (XML)
  2. Zaključak o davanju suglasnosti za dodatno zaduživanje Opće bolnice Pula u iznosu od 150 milijuna kuna za izgradnju nove Opće bolnice u Puli (PDF), (XML)
  3. Zaključak o prihvaćanju Dodatka II Sporazuma o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli (PDF), (XML)
Zapisnici:
  1. Zapisnik s 25. sjednice Skupštine
  2. Zapisnik Odbora za financije i proračun