23. sjednica - 12. rujna 2019.

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (CSV)
 2. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine (PDF), (XML)
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 4. Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije (PDF), (XML)
 5. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (PDF), (XML)
 6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 8. Pravilnik o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 9. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije (PDF), (XML)
 10. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta IKA-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale istriana (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell''Istria (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale del'Istria (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju suglasnosti koncesionarki Mirjani Poljak-Vodnjan za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost opće (obiteljske) medicine (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju suglasnosti koncesionarki Doriji Leonardelli-Vodnjan za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost opće (obiteljske) medicine (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju suglasnosti koncesionarki Heleni Blažić-Pula za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost medicine rada (PDF), (XML)
 18. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Istarske županije (PDF), (XML)
 19. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli (PDF), (XML)
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni naziva, te usklađivanju i proširenju djelatnosti Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj (PDF), (XML)
Zapisnici:
 1. Zapisnik s 23. sjednice Skupštine
 2. Zapisnik Odbora za gospodarstvo i turizam
 3. Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti
 4. Zapisnik Komisije za izbor i imenovanja
 5. Zapisnik Odbora za financije i proračun
 6. Zapisnik Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo