22. sjednica - 28. lipnja 2019.

 1. Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine (PDF), (XML)
 2. Odluka o broju ordinacija u Istarskim domovima zdravlja (PDF), (XML)
 3. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Istarskih domova zdravlja i Istarskih ljekarni koji se daje u zakup za obavljanje zdravstvene zaštite u mreži javne zdravstvene službe  uključujući ljekarničku djelatnost i dentalnu tehniku (PDF), (XML)
 4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2019. godini (PDF), (XML)
 5. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2019. godinu (PDF), (XML)
 6. Odluka o  izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka i riba (PDF), (XML)
 7. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula (PDF), (XML)
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Istarskih ljekarni (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano (PDF), (XML)
 10. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku UV Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice – II. zaduženje (PDF), (XML)
 13. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u IŽ (PDF), (XML)
Zapisnici:
 1. Zapisnik sa 22. sjednice Skupštine
 2. Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti
 3. Zapisnik Komisije za izbor i imenovanja
 4. Zapisnik Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo