21. sjednica - 29. travnja 2019.

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 5. Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 7. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2019. godinu (PDF), (XML)
 8. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih  funkcija osnovnog školstva za 2019. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2019. godinu (PDF), (XML)
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu (PDF), (XML)
 11. Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu (PDF), (XML)
 12. Dopune Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 13. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije (PDF), (XML)
 14. Odluka o promjeni naziva POLITEHNIKE PULA - Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti i potvrđivanju prijedloga Statuta Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate (PDF), (XML)
 16. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad (PDF), (XML)
 17. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Istarskih domova zdravlja (PDF), (XML)
 21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018. godinu (PDF), (XML)
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu (PDF), (XML)
 23. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 24. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2018. godinu (PDF), (XML)
 25. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije Općini Višnjan (PDF), (XML)
 26. Odluka o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2019. godini (PDF), (XML)
 27. Odluka o promjeni adrese sjedišta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano (PDF), (XML)
 28. Odluka o dopuni djelatnosti Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 29. Zaključak o donošenju prijedloga Istarske županije za izradu Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024. godina) (PDF), (XML)
 30. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2018. godinu u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 31. Rješenje o sedmim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 32. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole  – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie (PDF), (XML)
 34. Odluka  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Divšići (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Marčana (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole Scuola elementare  italiana „Edmondo De Amicis“ Buje Buie (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare  italiana, Novigrad – Cittanova (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula  (PDF), (XML)
 48. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (PDF), (XML)
 49. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Balote Poreč (PDF), (XML)
 50. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 51. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 52. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 53. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Učeničkog doma Pula (PDF), (XML)
 54. Odluka o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 55. Odluka o davanju suglasnosti na  prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Gospodarske škole Buje Istituto professionale Buie (PDF), (XML)
 56. Odluka o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole „Vladimir  Gortan“ Buje Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buie (PDF), (XML)
 57. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke godišnjim troškovima školovanja za  školsku godinu 2019./20. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 58. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 59. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 60. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana Leonardo da  Vinci" Buje- Buie (PDF), (XML)
 61. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Srednje škole Mate Balote Poreč (PDF), (XML)
 62. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (PDF), (XML)
 63. Odluka o davanju suglasnosti na  prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Turističko-ugostiteljske škole Antona  Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 64. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 65. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
 66. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 67. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 68. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2019./20. Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 69. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole-Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 70. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 71. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 72. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 73. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 74. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2019./20. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
Zapisnici:
 1. Zapisnik s 21. sjednice Skupštine
 2. Zapisnik Odbora za gospodarstvo i turizam
 3. Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti
 4. Zapisnik Komisije za izbor i imenovanja
 5. Zapisnik Odbora za financije i proračun
 6. Zapisnik Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo