19. sjednica - 18. veljače 2019.

 1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju i izgradnji Opće bolnice Pula (PDF), (XML)
 2. Zaključak o donošenju prijedloga Mreže hitne medicine u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u 2019. godini (PDF), (XML)
 4. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini (PDF), (XML)
 5. Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2019. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 6. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula kod Istarske kreditne banke d.d. Umag (PDF), (XML)
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje adaptacije zgrada bolnice (PDF), (XML)
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na  Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o dugoročnom kreditnom zaduženju u kunama za financiranje projekta obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom (PDF), (XML)
 10. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2019. godinu (PDF), (XML)
 11. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana s područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak (PDF), (XML)
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 13. Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 14. Odluka o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga županije općini Medulin (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju ovlaštenja Županu Istarske županije za potpisivanje tabularne isprave za uknjižbu pomorskog dobra na k.č. br. 2495/2 k.o. Rovinj (PDF), (XML)
 16. Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu sjedišta, dopunu djelatnosti i Izmjene i dopune Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova Pula - Officina per la tutela Tekop Nova Pola (PDF), (XML)
 17. Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'arte contemporanea dell' Istria (PDF), (XML)
 18. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Jure Filipovića Barban (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet (PDF), (XML)
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić (PDF), (XML)
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Juršići (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole(PDF), (XML)
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan (PDF), (XML)
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Ivana Batelića – Raša (PDF), (XML)
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Svetvinčenat (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga-Scuola elementare Torre-Abrega (PDF), (XML)
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Jože Šurana Višnjan (PDF), (XML)
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo Nedešćina (PDF), (XML)
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarin Medulin (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole „Vladimir Gortan“-Scuola media superiore „Vladimir Gortan (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog Statuta Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (PDF), (XML)
Zapisnici:
 1. Zapisnik s 19. sjednice Skupštine
 2. Zapisnik Odbora za društvene djelatnosti
 3. Zapisnik Komisije za izbor i imenovanja
 4. Zapisnik Odbora za financije i proračun
 5. Zapisnik Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo