18. sjednica - 17. prosinca 2018.

 1. Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Istarske županije u devet mjeseci 2018. godine (PDF), (XML)
 2. Proračun Istarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (PDF), (CSV)
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 4. Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za  2019. godinu (PDF), (XML)
 5. Program javnih potreba u sportu Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 6. Program javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 8. Odluka o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije (PDF), (XML)
 11. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma (PDF), (XML)
 12. Zaključak o donošenju Glavnog plana razvoja prometnog sustava Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije (PDF), (XML)
 13. Druge dopune Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od 2017. do  2019. godine (PDF), (XML)
 14. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 15. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Istarsku županiju (PDF), (XML)
 16. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Istarske županije (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule (PDF), (XML)