17. sjednica - 19. studenog 2018.

 1. Zaključak o prihvaćanju Proračuna Istarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu  u I. ČITANJU (PDF), (XML)
 2. Treće izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (CSV)
 3. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna IŽ za 2018. g. (PDF), (XML)
 4. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu (PDF), (XML)
 5. Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2018. godini između zdravstvenih ustanovama nad kojima Istarske županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije (PDF), (XML)
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2019. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo storico d'arte contemporanea dell'Istria (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria (PDF), (XML)
 12. Zaključak o imenovanju natječajnog povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria (PDF), (XML)
 13. Odluka o postupku rješavanju imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u  vlasništvu Istarske županije na području Grada Rovinja_Rovigno (PDF), (XML)