16. sjednica - 01. listopada 2018.

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (CSV)
  2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Istarske županije za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (PDF), (XML)
  3. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2018. godine (PDF), (XML)
  4. Odluka o zaduživanju Istarske županije (PDF), (XML)
  5. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula (PDF), (XML)
  6. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene statuta Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Prim.dr. Martin Horvat Rovinj (PDF), (XML)
  7. Odluka o izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama Istarske županije (PDF), (XML)
  8. Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Istarske županije (PDF), (XML)