12. sjednica - 07. svibnja 2018.

 1. Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (CSV)
 2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu (PDF), (XML)
 3. Izvješće Župana Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu (PDF), (XML)
 5. Prve izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (CSV)
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije (PDF), (XML)
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 8. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018. – 2023. godine (PDF), (XML)
 10. Odluka o osnivanju javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Cordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ (PDF), (XML)
 11. Odluka o osnivanju prava građenja na k.č. 10238 k.o. Rovinj radi izgradnje „Lječilišnog gradskog bazena u sklopu bolnice Dr. Martin Horvat – zamjenska građevina“ i davanju suglasnosti Gradu Rovinju za prijenos prava građenja na trgovačko društvo Valbruna sport d.o.o. (PDF), (XML)
 12. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luka posebne namjene (Santa Marina) (PDF), (XML)
 13. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sportske luke „Pješčana uvala“ (PDF), (XML)
 14. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sportske luke „Vinkuran“ (PDF), (XML)
 15. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke ISTRATUIST UMAG d.d. Umag (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša u Uvali Risvica i Uvali Teplica na području Raškog zaljeva (Općina Raša) (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske površine za uzgoj školjkaša i drugih morskih organizama (osim riba) u Savudrijskoj vali (Grad Buje) (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.č. br. 2067/2 k.o. Rovinj-Valdaliso (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke MAISTRA DD (PDF), (XML)
 20. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 21. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova dogradnja infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 3. skupine – luka javnog prometa Červar Porat IV faza (PDF), (XML)
 22. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 23. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za ljudska prava Skupštine (PDF), (XML)
 24. Rješenje o imenovanju ravnateljice IKA-e-Istarske kulturne agencije-Agenzia culturale Istriana (PDF), (XML)
 25. Odluka o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2018. godini (PDF), (XML)
 26. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2018./19. Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 28. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 29. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 31. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Gospodarske škole Buje Istituto  professionale Buie (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Srednje škole Mate Balote (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19 Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje Scuola  media superiore „Vladimir Gortan“ Buie (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Talijanske srednje škole-Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2018./19. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima  školovanja za školsku godinu 2018./19. Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 47. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje radova rekonstrukcije i dogradnje ustanove. (PDF), (XML)