10. sjednica - 27. ožujka 2018.

 1. Odluka o stavljanju u mirovanje mandata članice Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 2. Rješenje o verifikaciji člana Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 3. Odluka o donošenju Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine (PDF), (XML)
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Istarske županije za razdoblje za 2013. do 2016. godine (PDF), (XML)
 5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2017. godinu (PDF), (XML)
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2017. godinu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o prihvaćanju Regionalnog programa za mlade Istarske županije (PDF), (XML)
 8. Zaključak o odobravanju Izvješća o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 9. Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 10. Zaključak o prihvaćanju teksta javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije (PDF), (XML)
 11. Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli (PDF), (XML)
 12. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o zaštitarskim uslugama sa tvrtkom SIGURNOST BOLJUN i dr. j.t.d., Pula (PDF), (XML)
 13. Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2018. godinu (PDF), (XML)
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2017. godinu (PDF), (XML)
 15. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (PDF), (XML)
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad – Cittanova (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 19. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2018. godinu (PDF), (XML)
 20. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2018. godinu (PDF), (XML)
 21. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 22. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2018. godini (PDF), (XML)
 23. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u 2018. godini (PDF), (XML)
 24. Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini (PDF), (XML)
 25. Zaključak o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2018. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 26. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu (PDF), (XML)
 27. Rješenje o petim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)