9. sjednica - 12. veljače 2018.

 1. Statutarna odluka o Petim izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije (PDF), (XML)
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi opreme za endoskopiju za Opću bolnicu Pula (PDF), (XML)
 5. Odluka o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada Poreča (PDF), (XML)
 6. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske površine za uzgoj školjkaša i drugih morskih organizama (osim riba) u Savudrijskoj vali (Grad Buje) (PDF), (XML)
 7. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša u Uvali Risvica i Uvali Teplica na području Raškog zaljeva (PDF), (XML)
 8. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.č. br. 2067/2 k.o. Rovinj (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o formiranju građevnih čestica Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin i Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i prijenosu prava suvlasništva bez naknade OŠ Vladimira Nazora Pazin (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi medicinskih automobila za Zavod za hitnu medicinu (PDF), (XML)
 11. Rješenje o imenovanju ravnatelja Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria u Puli (PDF), (XML)
 12. Zaključak o imenovanju Natječajnog povjerenstva IKA (PDF), (XML)
 13. Zaključak (Uljanik, razgraničenje HR-SLO, tunel Učka) (PDF), (XML)