8. sjednica - 18. prosinca 2017.

 1. Proračun Istarske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (PDF), (CSV)
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 3. Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu (PDF), (XML)
 4. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 5. Program javnih potreba u sportu Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 6. Program javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 8. Odluka o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o prihvaćanju Novelacije vodoopskrbnog plana Istarske županije do 2030. godine (PDF), (XML)
 10. Prve izmjene i dopune Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje 2017.-2019. (PDF), (XML)
 11. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
 12. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinskih radova na izradi i montaži pontonskog gata u luci Bunarina (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje nove ambulante u Vodnjanu (PDF), (XML)
 15. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje morskih površina na području Savudrijske vale i Raškoga zaljeva (PDF), (XML)
 16. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na k.č. 2067/2 k.o. Rovinj-Valdaliso (PDF), (XML)
 17. Zaključak o prihvaćanju smjernica za unaprjeđenje cestovnih biciklističkih prometnica u Istri (PDF), (XML)
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje malih naselja i zaštite vode u Istarskoj županiji (PDF), (XML)