7. sjednica - 27. studenog 2017.

  1. Informacija o stanju sigurnosti za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine (PDF), (XML)
  2. Proračun Istarske županije za 2018. godinu – prvo čitanje (PDF), (XML)
  3. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu (PDF), (XML)
  4. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
  5. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog Plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu (PDF), (XML)
  6. Rješenje o razrješenju i izboru člana/ice Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice (PDF), (XML)
  7. Rješenje o razrješenju i izboru članice Odbora za statut, poslovnik i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (PDF), (XML)
  8. Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednice Odbora za financije i proračun (PDF), (XML)
  9. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli (PDF), (XML)