Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

Cjeloviti tekst Izvješća možete vidjeti ovdje

Sastavni dio Izvješća čine sljedeći dokumenti:

 1. Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine i  Nacrta prijedloga Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine na javnu raspravu
 2. Obavijest o javnoj raspravi
 3. Objavljen oglas u dnevnom tisku (Glas Istre)
 4. Objava savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na mrežnoj stranici Istarske županije (e-savjetovanje)
 5. Zahtjev tijelima i institucijama za dostavu mišljenja primjedbi i prijedloga vezanih za Studiju i Nacrt prijedloga Strategije
 6. Zapisnik s javnog izlaganja
 7. Potpisna lista sudionika javnog izlaganja
 8. Preslika knjige primjedbi
 9. Tablica s odgovorima na primjedbe i prijedloge pristigle u javnoj raspravi
  9.1. Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije IŽ do 2020. - primjedbe pristigle tijekom javne rasprave
  9.2. Strateška studija utjecaja na okoliš ŽRS IŽ do 2020. -  primjedbe pristigle tijekom javne rasprave