4. sjednica - 29. rujna 2017.

 1. Odluka o stavljanju mandata članova Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
 2. Rješenje o verifikaciji mandata članice Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (CSV)
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine (PDF), (XML)
 5. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine (PDF), (XML)
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje projekta izgradnje i opremanja ambulante primarne zdravstvene zaštite u Vodnjanu (PDF), (XML)
 7. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o odabiru najpovoljnije ponude za gradnju zgrade zdravstvene namjene – Ljekarna „Vodnjan“ (PDF), (XML)
 8. Odluka o povjeravanju ovlaštenja Općini Vrsar – Orsera za davanje koncesija na pomorskom dobru (PDF), (XML)
 9. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Lučke uprave Rabac (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o isknjiženju zgrade u Livadama (PDF), (XML)
 13. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije (PDF), (XML)
 14. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za socijalnu skrb (PDF), (XML)
 15. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za zdravlje Istarske županije (PDF), (XML)
 16. Odluka o potrebnom broju mrtvozornika za područja gradova i općina u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 17. Rješenje o trećim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 18. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode IŽ "Natura Histrica" (PDF), (XML)
 19. Rješenje o imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Istarske županije (PDF), (XML)
 20. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije Pazin, Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana, Pisino (PDF), (XML)
 21. Zaključak o davanju prethodnog pozitivnog mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave istarske (PDF), (XML)