2. sjednica - 24. srpnja 2017.

 1. Odluka o sufinanciranju projekta ''Centar kompetencije za napredne materijale'' (PDF), (XML)
 2. Zaključak o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 4. Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 5. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na dogradnji infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 3. skupine – luka javnog prometa Červar Porat (PDF), (XML)
 6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o lokalnim porezima jedinica lokalne samouprave (PDF), (XML)
 7. Dopuna Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije (PDF), (XML)
 9. Zaključak o prihvaćanju Programa rada za 2017. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Doma za starije osobe Raša (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Balota Poreč, (PDF), (XML)
 17. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca, (PDF), (XML)
 18. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli (PDF), (XML)
 19. Rješenje o izboru Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice (PDF), (XML)
 20. Rješenje o izboru Odbora za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (PDF), (XML)
 21. Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun (PDF), (XML)
 22. Rješenje o izboru Odbora za gospodarstvo i turizam (PDF), (XML)
 23. Rješenje o izboru Odbora za ljudska prava (PDF), (XML)
 24. Rješenje o izboru Odbora za prava etničkih i nacionalnih skupina (PDF), (XML)
 25. Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo (PDF), (XML)
 26. Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti (PDF), (XML)
 27. Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe (PDF), (XML)
 28. Rješenje o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i EU integracije (PDF), (XML)
 29. Rješenje o izboru Komisije za priznanja (PDF), (XML)
 30. Rješenje o izboru Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata (PDF), (XML)