Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 5. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), a u skladu sa odredbama članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 6/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije donio je 20. travnja 2017. godine

ODLUKU
o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

Postupak strateške procjene prema ovoj Odluci provodi Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije (u daljnjem tekstu: Nadležno tijelo).

Postupak će se provoditi u koordinaciji s Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o. i Upravnim odjelom za održivi razvoj Istarske županije.

Cijeli tekst Odluke možete pročitati OVDJE