38. sjednica. – 27. ožujka 2017.

 1. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu (PDF), (XML)
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Župana Istarske županije o radu za 2016. godinu (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 4. Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju gospodarstva u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 5. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu (PDF), (XML)
 7. Odluka o proglašenju počasnog građanina Istarske županije – Gualtiero Mocenni (PDF), (XML)
 8. Odluka o dodjeli Grba Istarske županije Brodogradilištu Uljanik (PDF), (XML)
 9. Odluka o dodjeli Plakete Hrvatskoj donorskoj mreži (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria, (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja Istre Museo etnografico dell'Istria, (PDF), (XML)
 12. Akcijski plan za provođenje mjera nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2016. do 2020. godine (PDF), (XML)
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2016. godinu (PDF), (XML)
 14. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 16. Odluka o usvajanju Studije prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za pogranično područje Istarske županije (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama  u zoni TN Girandella u Rapcu (PDF), (XML)
 18. Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2016. godinu (PDF), (XML)
 19. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 20. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2016. godinu (PDF), (XML)
 21. Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Istarske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine (PDF), (XML)
 22. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 23. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2017. godini (PDF), (XML)
 24. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u 2017. godini (PDF), (XML)
 25. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini (PDF), (XML)
 26. Zaključakl o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2017. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o prijenosu prava vlasništva bez naknade u korist Grada Pule (PDF), (XML)
 28. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 29. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2017. godinu (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Pula (PDF), (XML)
 31. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu (PDF), (XML)
 32. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2017. godinu (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule za uspostavu suvlasničke zajednice nad nekretninama (PDF), (XML)
 34. Odluka o uspostavi suvlasničke zajednice nad nekretninama – građevna čestica Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi Mate Blažine Labin za uspostavu prava služnosti nad nekretninama (PDF), (XML)
 36. Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 38. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac (PDF), (XML)
 39. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag-Novigrad (PDF), (XML)
 40. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste (PDF), (XML)
 41. Rješenje o imenovanju ravnateljice Etnografskog muzeja Istre - Museo etnografico dell'Istria u Pazinu (PDF), (XML)
 42. Rješenje o drugim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju  mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 48. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 49. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 50. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana“Leonardo da Vinci“ Buje-Buie (PDF), (XML)
 51. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 52. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Gospodarske škole Buje Istituto professionale Buie (PDF), (XML)
 53. Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 54. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 55. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Talijanske srednje škole-Scuola media supreriore italiana Rovinj- Rovigno (PDF), (XML)
 56. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 57. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 58. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
 59. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole „Vladimir Gotan“ Buje Scuola media superiore „Vladimir Gortan Buie (PDF), (XML)
 60. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 61. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Srednje škole Mate Balote (PDF), (XML)
 62. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Talijanske srednje škole- Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pula Pola (PDF), (XML)
 63. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o godišnjim troškovima školovanja za šk. godinu 2017./18. Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 64. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje (PDF), (XML)
 65. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Divšići (PDF), (XML)
 66. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina (PDF), (XML)
 67. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivana Batelića-Raša (PDF), (XML)
 68. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban (PDF), (XML)
 69. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica (PDF), (XML)
 70. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet (PDF), (XML)
 71. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole (PDF), (XML)
 72. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar (PDF), (XML)
 73. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Marčana (PDF), (XML)
 74. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički (PDF), (XML)
 75. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare RIVARELA (PDF), (XML)
 76. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano (PDF), (XML)
 77. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Juršići (PDF), (XML)
 78. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan (PDF), (XML)
 79. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat (PDF), (XML)
 80. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar - Vabriga – Scuola elementare Torre – Abrega (PDF), (XML)
 81. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan (PDF), (XML)
 82. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić (PDF), (XML)
 83. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole  Scuola elementare italiana „Edmondo De Amicis“ Buje Buie (PDF), (XML)
 84. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad – Cittanova (PDF), (XML)
 85. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 86. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane ČrnjeRovinj – Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 87. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno (PDF), (XML)
 88. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 89. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 90. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje (PDF), (XML)
 91. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 92. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 93. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 94. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule (PDF), (XML)
 95. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 96. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 97. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 98. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 99. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (PDF), (XML)
 100. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 101. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole „Vladimir Gortan“- Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ (PDF), (XML)
 102. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 103. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta TALIJANSKE SREDNJE ŠKOLE - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA  „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie (PDF), (XML)
 104. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2017. godini (PDF), (XML)
 105. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (CSV)
 106. Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2017. godinu i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (CSV)