37. sjednica - 30. siječnja 2017.

  1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije (PDF), (XML)
  2. Odluka o davanju suglasnosti na odluku upravnog vijeća Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj na potpisivanje ugovora za radove na rekonstrukciji i dogradnji Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj (PDF), (XML)
  3. Odluka o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Istarske županije 2011.-2014. do usvajanja nove (PDF), (XML)
  4. Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine do usvajanja nove (PDF), (XML)
  5. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru na području Savudrijske vale (Grad Buje) zbog prestanka pravne osobe ovlaštenika koncesije APPARO III d.o.o. Umag (PDF), (XML)
  6. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog  korištenja postojeće luke posebne namjene- sportska luka „PUČ“ Pomer (PDF), (XML)
  7. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
  8. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac (PDF), (XML)
  9. Rješenje o dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije (PDF), (XML)
  10. Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria (PDF), (XML)