Nadmetanja

Objavljeno od 26.05.2020.

Nabava govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (gsm telefoni i 3G/4G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda

Izmjena Poziva i Izmjena troškovnika

Poziv i Troškovnik