Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Istarska županija, kao javni naručitelj, obvezna je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Istarska županija razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Analiza tržišta u svrhu pripreme nabave

Objavljeno 3. kolovoza 2020

Rekonstrukcija i dogradnja Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula

1. Izvješće o provedenoj analizi tržišta
    - Prilog br. 3
2. Dopuna obavijesti
3. Obavijest
4. Glavni projekt
5. Izvedbeni projekt 

Postupci javne nabave stavljeni na prethodno savjetovanje

Objavljeno 24. srpnja 2018.

Javna nabava radova na energetskoj obnovi i adaptaciji školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 31. srpnja 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija će na ovim stranicama objavit Izvješće o provedenom savjetovanju.

Objavljeno 18. lipnja 2018.

Nabava opreme za Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj“.

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 27. lipnja 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija će na ovim stranicama objavit Izvješće o provedenom savjetovanju.

Objavljeno 22. prosinca 2017.

Nabava lož ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 04. siječnja 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovim stranicama objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 25. kolovoza 2017.

Usluga održavanja, nadogradnje i integracije poslovnih informacijskih sustava Istarske županije

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 30. kolovoza 2017. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 23. kolovoza 2017.

Javna nabava usluga prijevoza učenika osnovnih škola u Istarskoj županiji

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 28. kolovoza 2017. g., dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu  e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 26. srpnja 2017.

Nabava naftnih derivata na benzinskim postajama (benzinsko i dizel gorivo za osobne automobile)

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 31. srpnja 2017.g., dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu  e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 19. svibnja 2017.

Javna nabava usluga prijevoza učenika osnovnih škola u Istarskoj županiji

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 24. svibnja 2017.g., dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu  e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Objavljeno 5. travnja 2017.

Zajednička javna nabava usluga osiguranja za Istarsku županiju i pojedinačne naručitelje - ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe

Istarska županija u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 12. travnja 2017.g., dostave eventualne primjedbe i prijedloge a adresu  e- pošte: nabava@istra-istria.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Istarska županija na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.