36. sjednica – 19. prosinca 2016.

 1. Informacija o stanju sigurnosti u Istarskoj županiji za prvih 9 mjeseci 2016. godine (PDF), (XML)
 2. Proračun Istarske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (PDF), (CSV)
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (CSV)
 4. Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. godinu (PDF), (XML)
 6. Program javnih potreba u sportu Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 7. Odluka o donošenju Strategije obrazovanja Istarske županije (PDF), (XML)
 8. Odluka o prihvaćanju Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2017. do 2020. godine (PDF), (XML)
 9. Odluka o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 10. Četvrte izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (CSV)
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (CSV)
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu (PDF), (XML)
 13. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog Plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 15. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča-Parenzo, Općine Tar Vabriga-Torre Abrega, Općine Funtana-Fontana i Općine Vrsar-Orsera (PDF), (XML)
 16. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje zgrade u vlasništvu Istarske županije Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule (PDF), (XML)
 18. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni turističkog naselja Girandella u Rapcu (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o osnivanju prava građenja (PDF), (XML)
 20. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za prva dva tromjesečja 2017. godine (PDF), (XML)
 21. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Istarske županije „Natura Histrica“ (PDF), (XML)
 22. Rješenje o osnivanju Stručne komisije za izradu prijedloga Odluke o ustanovljavanju zajedničkih lovišta na području Istarske županije (PDF), (XML)
 23. Odluka o stavljanju van snage Odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz proračuna Istarske županije za Bošnjačko demokratsku stranku Hrvatske – BDSH (PDF), (XML)