35. sjednica – 14. studenog 2016.

 1. Proračun Istarske županije za 2017. godinu (prvo čitanje) (PDF), (XML)
 2. Treće izmjene i dopuna Proračuna Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (CSV)
 3. Srednjoročni plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine (PDF), (XML)
 4. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2017. godinu (PDF), (XML)
 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 6. Odluka o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu ŽIČARA UČKA d.o.o. Matulji (PDF), (XML)
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" (PDF), (XML)
 8. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 10.  
  a) Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža kampa BI VILLAGE-Fažana (PDF), (XML)
  b) Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža na području Borik- Poreč (PDF), (XML)
  c) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže „Crvena uvala“ u Zambratiji (PDF), (XML)
  d) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže s aquaganom u Turističkom naselju „Červar-Porat“ (PDF), (XML)
  e) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže i aquagana- Gradska plaža Poreč (PDF), (XML)
  f) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u Funtani (PDF), (XML)
  g) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu TN Girandella u Rapcu, (PDF), (XML)
  h) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela morske plaže - Gradska plaža Poreč (PDF), (XML)
  i) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke ISTRATURIST UMAG d.d. Umag (PDF), (XML)
  j) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke LAGUNA NOVIGRAD d.d. Novigrad (PDF), (XML)
  k) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke MAISTRA d.d. Rovinj (PDF), (XML)
  l) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke PLAVA LAGUNA d.d. Poreč (PDF), (XML)
  m) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže Mareda- Novigrad (PDF), (XML)
  n) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u Zambratiji (PDF), (XML)
  o) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu turističkog naselja tvrtke REZIDENCIJA SKIPER d.o.o. Savudrija (PDF), (XML)
  p) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke RIVIERA ADRIA d.d. Poreč (PDF), (XML)
  q) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja ski-lifta na lokaciji „Stella Maris“ u Umagu (PDF), (XML)
  r) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u uvali Getić- Funtana (PDF), (XML)
  s) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijelova morskih plaža i aquagana u uvali Tedule- Poreč i u Zelenoj laguni- Funtana (PDF), (XML)
  t) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu kampa tvrtke VALALTA d.o.o. Rovinj (PDF), (XML)
  u) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže hotela „Villa Rosetta“ u Zambratiji, (PDF), (XML)
  v) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja morske ribe i školjaka u uvali Budava (PDF), (XML)
  w) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka na lokacijama „Soline“ i „Plićina Čivran“ (PDF), (XML)
  x) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske površine za uzgoj školjaka na području „Soline“ (PDF), (XML)
  y) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka (PDF), (XML)
  z) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka i riba (PDF), (XML)
  aa) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke nautičkog turizma - marina „Valalta“ Rovinj (PDF), (XML)
  bb) Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene- sportska luka „PUČ“ Pomer (PDF), (XML)
 11.  
  a. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o davanju suglasnosti za izdavanje građevinske dozvole po zahtjevu Grada Pule za namjeravani zahvat u prostoru – rekonstrukcija dijela Palladiove ulice sa infrastrukturom preko k.č.br. 5062/4 k.o. Pula koja je suvlasništvo Istarskih ljekarni, (PDF), (XML)
  b. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o davanju suglasnosti za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole po zahtjevu Grada Pule za namjeravani zahvat u prostoru – rekonstrukcija dijela Palladiove ulice sa infrastrukturom preko k.č.br. 5062/4 k.o. Pula koja je suvlasništvo Istarskih domova zdravlja (PDF), (XML)
 12. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova/članica Savjeta za zdravlje Istarske županije (PDF), (XML)
 13. Izvješće o kakvoći mora na morskim plažama (PDF), (XML)
 14. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Alfredo Štiglić“ Pula (PDF), (XML)