20. sjednica - 27. travnja 2015.

 1. Odluka o stavljanju mandata vijećnika Skupštine Istarske županije u mirovanje (PDF), (XML)
 2. Rješenje o verifikaciji mandata vijećnika Skupštine Istarske županije, (PDF), (XML)
 3. Izvješće o Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i o Savjetodavnoj konferenciji Skupštine Istarske županije o TE Plomin, (PDF), (XML)
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2014. godinu, (PDF)
 5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu, (PDF), (XML)
 6. Izvješće o radu Župana Istarske županije za 2014. godinu, (PDF), (XML)
 7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2014. godinu, (PDF), (XML)
 8. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara Istarske županije i donošenju Plana zaštite od požara za Istarsku županiju, (PDF), (XML)
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2014. godinu i Programa rada Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2015. godinu, (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju ovlaštenja Županu Istarske županije za sklapanje Ugovora između Ministarstva financija RH, Ministarstva zdravlja RH, Istarske županije i Opće bolnice Pula za uredno izmirenje dugoročnih obveza po izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija rizični broj: F-011-15 (PDF), (XML)
 11. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015.godinu, (PDF), (XML)
 12. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2015. godinu, (PDF), (XML)
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac, (PDF), (XML)
 14. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije, (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju poslovnog prostora u podrumu Istarskih domova zdravlja u Poreču, Mauro Gioseffi br.2, na uporabu Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda-Pula, (PDF), (XML)
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Medicinske škole Pula, (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Zvane Črnje Rovinj – Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno, (PDF), (XML)
 19. Odluka o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2015. godini, (PDF), (XML)
 20. Izbor Savjeta mladih Istarske županije (PDF), (XML)