34. sjednica – 03. listopada 2016.

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (CSV)
 2. Izvješće o radu Župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine (PDF), (XML)
 3. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog  plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine (PDF), (XML)
 4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije (PDF), (XML)
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije (PDF), (XML)
 6. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 7. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 8. Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Istarskoj županiji, (PDF), (XML)
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije (PDF), (XML)
 10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovinskog stanja u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 11. Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu- Cromaris d.d. (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju poslovnog prostora u Ispostavi Rovinj Istarskih domova zdravlja na uporabu Društvu osoba s invaliditetom – Rovinj (PDF), (XML)
 13. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije Pazin, Tribunale per il personale impiegatizio della Regione istriana, Pisino (PDF), (XML)
 14. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Istarske županije za Bošnjačko demokratsku stranku Hrvatske – BDSH (PDF), (XML)
 15. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini (PDF), (XML)
 16. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova u vlasništvu Istarske županije za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2016. godini (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju suglasnosti na odluke upravnih vijeća zdravstvenih ustanova (PDF), (XML)