22. sjednica - 01. lipnja 2015.

 1. Rješenje o verifikaciji mandata člana Skupštine Istarske županije (PDF), (XML)
 2. Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu (PDF)
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu (PDF)
 4. Izmjena programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 5. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2014.  godinu (PDF), (XML)
 6. Odluka o povjeravanju ovlaštenja Općini Funtana za davanje koncesija na pomorskom dobru (PDF), (XML)
 7. Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rovinj (PDF), (XML)
 8. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na osnivanje prava građenja nad nekretninama, (PDF), (XML)
 10. Odluka o stjecanju prava građenja nad nekretninama (PDF), (XML)
 11. Odluka o uspostavi prava građenja (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju Prijedloga Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gospodarske škole Istituto professionale, Buje, Školski brijeg 1 (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Mate Balote (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole „Vladimir Gortan“- Scuola media superiore „Vladimir Gortan" (PDF), (XML)
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 28. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“ Pula (PDF), (XML)
 29. Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta IKA-e – Istarske kulturne agencije – Agenzia culturale Istriana (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o   izmjeni i dopuni djelatnosti Politehnike Pula – Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti (PDF), (XML)
 31. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2014. godinu (PDF), (XML)
 32. Izvješće o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (PDF), (XML)
 33. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2014. godinu (PDF), (XML)
 34. Odluka o naknadama članovima/članicama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije (PDF), (XML)
 35. Rješenje o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja, te imenovanje novog člana (PDF), (XML)
 36. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo i imenovanje novog predsjednika (PDF), (XML)
 37. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole „Vladimir Gortan“ Scuola media superiore „Vladimir Gotan“ (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula, Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 48. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 49. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 50. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 51. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Strukovne škola Pula (PDF), (XML)
 52. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 53. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Talijanske srednje škole-Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 54. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Zvane Črnje Rovinj (PDF), (XML)
 55. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 56. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Gospodarske škole istituto professionale (PDF), (XML)
 57. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 58. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2015./16. Srednje škole Mate Balote (PDF), (XML)