23. sjednica - 23. srpnja 2015.

 1. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu (PDF)
 2. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno, Općina Raša, (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća Istarske županije, (PDF), (XML)
 4. Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Istarske županije (PDF), (XML)
 5. Zaključak o prihvaćanju Plana civilne zaštite Istarske županije (PDF), (XML)
 6. Prijedlog Mreže dječjih vrtića na području Istarske županije (PDF), (XML)
 7. Pravilnik o dodjeli stipendije studentima u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 8. Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg imovinskog stanja u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 9. Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč (PDF), (XML)
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag-Novigrad (PDF), (XML)
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula (PDF), (XML)
 12. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke ISTRATURIST UMAG d.d. Umag (PDF), (XML)
 13. Zaključak o davanju suglasnosti za obavljanje sporedne djelatnosti u marini „Funtana“ (PDF), (XML)
 14. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru za luke posebne namjene u uvali Tunarica (Općina Raša) (PDF), (XML)
 15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 16. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga – Scuola elementare Torre-Abrega (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Marčana (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina (PDF), (XML)
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Svetvinčenat (PDF), (XML)
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole – Scuola elementare „Rivarela“ (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad – Cittanova (PDF), (XML)
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički (PDF), (XML)
 25. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Divšići (PDF), (XML)
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Petra Studenca, Kanfanar (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Jure Filipovića Barban (PDF), (XML)
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta OŠ Juršići (PDF), (XML)
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole Scuola elementare italiana „Edmondo De Amicis“ Buje Buie (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić (PDF), (XML)
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Vladimira Gortana, Žminj (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Ivana Batelića-Raša (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Pula (PDF), (XML)
 42. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata (PDF), (XML)
 43. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata (PDF), (XML)
 44. Rješenje o razrješenju imenovanju člana Odbora za ljudska prava (PDF), (XML)
 45. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Istarske županije (PDF), (XML)
 46. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće Župana i zamjenika Župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža na području BORIK-a, Poreč (PDF), (XML)
 48. Deklaracija o zaštiti programskih struktura talijanskih srednjih škola u Istri (PDF), (XML)