Akti Skupštine

24. sjednica – 17. rujna 2015.

 1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu (PDF),
 2. Izvješće o radu Župana Istarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje 01.01. do 30.06. 2015. godine (PDF), (XML)
 4. Odluka o prihvaćanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskih izvješća Politehnike Pula – Visoko tehničko – poslovne škole s pravom javnošću (PDF), (XML)
 6. Odluka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja srednjetlačnog plinovoda i električne komunikacijske mreže u zajedničkom rovu uz plinovod za naknadne potrebe uvlačenja svjetlosnog kabela u naselju Borik, Bolničko naselje i Val Savie u Rovinju (PDF), (XML)
 7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2015. godini (PDF), (XML)
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ Buzet (PDF), (XML)
 11. Izmjene Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovinskog stanja u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 12. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli. (PDF), (XML)